Når tar oljen slutt?

Faksimile fra Agderposten. ((FOTO: Roger Hardy / Samfoto / NTB scanpix)

Faksimile fra Agderposten. ((FOTO: Roger Hardy / Samfoto / NTB scanpix)

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto: ROGER HARDY / SAMFOTO / NTB scanpix

(NTB Tema / Agderposten) Oljen tar slutt om 20 år, sier noen. Andre igjen sier det finnes mye mer. Hvem har rett? Og hva slags energi skal vi bruke når oljealderen er over?

 

Olje- og energiministeren Ola Borten Moe er godt fornøyd med fjorårets enorme oljefunn og med den nye delelinjeavtalen Norge har inngått med Russland, en avtale som skal gi Norge hele 87.000 kvadratkilometer ny sokkel.

Nå skal det letes etter mer olje, skriver han i forordet til Olje- og energidepartementets publikasjon «Fakta Norsk Petroleumsvirksomhet 2012». Men produksjonen kommer til å bli mindre med årene, og vi vet ikke helt hvor lenge oljealderen vil vare.

Helt siden den første oljebrønnen ble boret – 21 meter dypt i Pennsylvania i USA i 1859 – har folk spekulert i når oljen tar slutt.

Teorien om såkalt «peak oil» – det vil si at oljeproduksjonen når et maksimumsnivå før den går ned – ble lansert i 1956. Det skriver journalist Alf Reidar Jacobsen i sin nye bok «Mellom to onder».

Se flere saker skrevet for NTB Tema her »»

Fortsett å lese

Politikerpensjonene er ikke som andre pensjoner

 

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto: GORM KALLESTAD / NTB scanpix

(NTB Tema) Politikerne har bevilget seg selv mye høyere avsetning til pensjon enn det folk flest har lov til.

 

En ny utregning, foretatt av Storebrand, viser at politikerne på Stortinget og medlemmene av regjeringen får dobbelt så stor pensjon som ansatte i privat sektor.

Jørgen Borchgrevink (50) er en av de mange privat ansatte som har en innskuddsordning, men som på grunn av lovverket kan se langt etter like gode satser som politikerne har bevilget seg selv.

–  Før hadde jeg en ytelsespensjon der jeg fikk 66 prosent av sluttlønnen, men nå har jeg fått en innskuddsordning, sier Borchgrevink som har jobbet 29 år som databaseadministrator.

1,1 millioner arbeidstakere i privat sektor har denne innskuddordningen, ifølge Finans Norge. Med en innskuddsordning kan arbeidsgiveren avsette inntil 5 prosent av lønn mellom 1 og 6 G (1 G = folketrygdens grunnbeløp = 85.245 kroner) og inntil 8 prosent av lønn mellom 6 og 12 G. Halvparten får bare de laveste satsene på 2 prosent.

Hadde Borchgrevink vært statsråd eller politiker på Stortinget, hadde han nytt godt av mye høyere satser.

Se flere NTB Tema-saker»»

Fortsett å lese

Minumumsgarantien

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto: JAVAD PARSA OG DANIEL LECLAIR

 

ORLANDO (VG) Mange norske sykehjemsbeboere betaler like mye for oppholdet som amerikanske eldre. Men de får mindre pleie og omsorg for pengene. Selv dusjene og dobesøkene er færre.  

 

På Smestadhjemmet på Oslos beste vestkant sitter tre eldre damer og halvsover. Selv om sola skinner, er ingen ute på balkongen. Det er helt stille. Her har Mona Holst (69) bodd i to år etter at hun ble lammet av slag. Datteren Alexandra Holst er her jevnlig.

–  Huff, det lukter urin her, sier Alexandra Holst.

Moren forstår hvorfor det ikke dufter friskt og godt på sykehjemmet. Her får nemlig ikke de gamle dusjet eller stelt seg.

–  Jeg skal få en dusj per uke, men når det ikke er personal får jeg ikke dusjet, sier Holst til VG.

Det er nå to uker siden forrige dusj. Det verste er likevel at hun ikke får komme på toalettet.

–  De bare kjenner på bleien om den er full nok. Jeg ønsker hjelp til å trene slik at jeg skal kunne klare å komme på toalettet selv, sier Holst.
Det kommunalt drevne Smestadhjemmet er det sykehjemmet i Oslo som har scoret dårligst på brukerundersøkelser. VG har snakket med flere av beboerne og de pårørende som forteller om manglende legetilsyn, feilbehandling og passivisering.

Flere saker publisert i VG »»

Fortsett å lese

De som traff meg i hjertet

AV INGA RAGNHILD HOLST | FOTO: ADRIANA LOPEZ SANFELIU, FRAN FERNÁNDEZ, CARLOS VILLALON, JOTA PALACIOS, MIGUEL ALONSO, CHRISTINA LOMBARDI, NICOLA FRIOLI, JIM STEPHENS OG JANNE MØLLER

Presidenter. Forfattere. Folk som er fine på det. Mennesker som har mistet noe. Et barn. Eller som har viktige saker på hjertet. Som brenner. Aktører med en agenda. En plan som ikke tåler dagens lys. Og alle dem som deler. Dette innlegget handler om dem som har gitt meg den beste jobben i verden.

 

Fortsett å lese

Det store slaget om Lofoten

Tekst: INGA RAGNHILD HOLST | Foto: TERJE MORTENSEN

 

BALLSTAD (VG): Fiskerne vil ikke at oljeselskapene slipper ut søl midt i matfatet deres. Men nye bilder av havbunnen viser at fiskeriene selv har selv har forårsaket store miljøforandringer.

 

I Ballstad i Lofoten lukter vinden torsk. Det betyr at det lukter penger, sier lokalbefolkningen. Her har fisker og lokalpolitiker Børge Iversen (Ap), høstet av havet i 40 år. Og det skal han fortsette med til tross for at olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og Aps programkomité ser ut til å ville bore etter olje midt i Iversens matfat, på de fiskestinne områdene i Nordland 6, som området så nøkternt kalles.

– Det kommer til å bli et rabalder, sier Iversen til VG.

 OLJE OG FISK: Oljedirektoratet mener at bunnen under der Iversen går ut med sjarken i all slags vær, kan inneholde 1 270 millioner fat olje. Oljen får de vente med å hente opp, mener Iversen.

 – Sameksistens mellom olje og fiskeri er ikke forenlig i disse områdene.

Flere saker publisert i VG »»

Fortsett å lese